Farské oznamy 28. 12. 2020 – 3. 1. 2021

V prílohe tohto článku nájdete aktuálne farské oznamy na tento týždeň.

Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet:
SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Ponúkam pozvanie k modlitbe za očistenie a ochranu našich príbytkov od 25.12. – 40 dni. Je to akcia „Nazaretský domček„, aby sa stali naše domovy a  naše rodiny miestami chránenými Bohom Otcom, skrytými pred zlom a jeho temnotou. Modlitba spočíva v: 1. Odprosovanie za hriechy Ž 51. 2. Prosba, aby sa P. Mária stala našou Kráľovnou a kraľovala v našich príbytkoch: Desiatok ruženca – Ježiš, ktorý Ťa Panna v nebi korunoval. 3. Prosba o požehnanie a ochranu nás a našich príbytkov pred pôsobením zlého Ž 121. Viac si môžete pozrieť na týchto linkoch:  
https://youtu.be/-p34WcKDXUw 
https://youtu.be/vSkLcvnLqx8

 

Komentáre sú uzavreté