Farské oznamy 25. 1. – 31. 1. 2021

V prílohe tohto článku nájdete aktuálne farské oznamy na tento týždeň.

Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet:
SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Príspevky na DOBRÚ NOVINU môžete posielať na farský účet SK91 0900 0000 0000 5018 0927, do poznámky uveďte „DOBRA NOVINA“. Ak nemáte túto možnosť, kontaktujte p. farára Martina Pečerku, Martina Halaja, Jaroslava Kostúra alebo ktoréhokoľvek člena farskej rady. Príspevky môžete posielať do 31.1.2021. Pán Boh zaplať.

VIDEO NAŠICH KOLEDNÍKOV 🙂 
https://youtu.be/RNGSfO9_0Vg

Komentáre sú uzavreté