Sčítanie obyvateľov 2021 v Podkoniciach

Ako už bolo viackrát oznámené, do 31. marca 2021 prebieha na Slovensku 1. fáza sčítania obyvateľov elektronickou formou. V tejto fáze by sa mal sčítať každý, vrátane bábätiek, ktoré sa narodili do 31. decembra 2020, pretože údaje sa vzťahujú k polnoci zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Za neplnoletých obyvateľov a za tých, čo nie sú spôsobilí na právne úkony, vyplní sčítací formulár ich zákonný zástupca. Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí tu majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítanie sa týka aj občanov EÚ s obvyklým pobytom na území Slovenska. Preto prosíme, aby ste na túto skutočnosť upozornili aj občanov, ktorí žijú v zahraničí, ale trvalý pobyt majú na Slovensku.

Každý započítaný hlas pre obce Podkonice prispeje k lepšej budúcnosti vo forme príspevkov z podielových daní. Žiadame mladých ľudí, aby pomohli svojim starším rodinným príslušníkom s ich sčítaním. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja a prihlásia k Podkoniciam. 

Sčítanie prebieha na stránke:

www.scitanie.sk

Komentáre sú uzavreté