Farské oznamy 12. 4. – 18. 4. 2021

V prílohe tohto článku nájdete aktuálne farské oznamy na tento týždeň. V článku nájdete aj úlohu pre deti a rozhovor s p. farárom Martinom Pečarkom.

Prílohu pre súťaž detí ku konaniu skutkom milosrdenstva nájdete tu:
Týždeň plný milosrdenstva – príloha

Záznam rozhovoru s p. farárom Martinom Pečarkom:
Rozhovor – Martin Pečerka (11.4.2021)

Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet:
SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Komentáre sú uzavreté