Usmernenia k sláveniu sv. omší

Na základe rozhodnutia vlády SR budú od piatka 10. decembra 2021 na Slovensku znovu povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže 30 osôb v režime OP (čo znamená „očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.

Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. Nezaočkovaní kňazi môžu sláviť sv. omše s povinnosťou testu (ako OTP na pracoviskách).

Sv. omše v nedeľu 12.12.2021 budú v Podkoniciach nasledovne:
7:30 hod. (30 ľudí v režime „OP“)
9:00 hod. (30 ľudí v režime „OP“)
10:30 hod. (30 ľudí v režime „OP“)

Pokiaľ v usmerneniach nenastanú výrazné zmeny, sv. omše nebudú streamované. Počas vianočného obdobia vám však chceme priniesť LIVE stream dvoch sv. omší :
Polnočná sv. omša (25.12) o 0:00 hod.
Silvestrovská sv. omša (31.12.) o 16:00 hod.

Konferencia biskupov Slovenska rozhodnutie vlády, ktoré aspoň čiastočne sprístupňuje bohoslužby, rešpektuje. Kňazov a veriacich prosí o jeho zachovanie a trpezlivosť, predovšetkým kvôli kritickým okolnostiam v zdravotníctve. V platnosti, samozrejme, vzhľadom na pandemickú situáciu, zostáva dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.

Biskupi – vzhľadom na predchádzajúce plošné zákazy verejných bohoslužieb – trvajú na efektívnom spôsobe rešpektovania náboženskej slobody ako esenciálnej súčasti života spoločnosti, a to aj v pandemickej situácii. Majú nádej, že toto vedomie bude vždy stabilnou súčasťou uvažovania pri podnikaní ďalších krokov smerom k Cirkvi zo strany verejných predstaviteľov štátu.

zdroj usmernení: tkkbs.sk

Komentáre sú uzavreté