Dobrá novina 2021

Každoročne s príchodom Vianoc vrcholia prípravy na koledovanie Dobrej noviny. Inak tomu nebolo ani tento rok. Bohužiaľ okolnosti nám opäť nedovolia uskutočniť „klasické koledovanie“, na aké sme všetci zvyknutí. Preto k vám prichádzame týmto spôsobom v online priestore. Na YouTube Farnosť Podkonice nájdete video s našim koledníckym pásmom:

Kolednícke pásmo – Farnosť Podkonice:
https://youtu.be/kEJgGrLYlik

Ak sa rozhodnete prispieť a nezištne pomôcť dobrej veci, budú dve možnosti. Príspevky bude možné posielať na farský účet. Do poznámky k platbe prosíme uviesť „DOBRA NOVINA“. Druhou možnosťou bude stacionárna pokladnička umiestnená pri vchode do kostola. Ďakujeme za vaše štedré milodary. 

Dobrú novinu môžete podporiť zaslaním vášho príspevku na farský účet:
SK91 0900 0000 0000 5018 0927

Do poznámky uveďte „DOBRA NOVINA„.

V 27. ročníku Dobrej noviny podporíme drobné podnikanie na východe Ugandy. Východ krajiny je druhým najchudobnejším regiónom Ugandy. Drobným poľnohospodárstvom sa živia tri štvrtiny populácie na vidieku, u žien je to až neuveriteľných 90 %. Pre väčšinu predstavuje hlavný zdroj obživy. Nevyspytateľné zrážky či noví škodcovia predstavujú pre farmárov riziko, že svoje rodiny nebudú môcť uživiť. Len minimum farmárov dokáže vyprodukovať nadbytok, ktorý by dokázali predať na miestnom trhu. S Arcidiecézou Tororo spolupracujeme od roku 2016. V 46 farnostiach sme našli mnohé spoločenstvá mladých, katechétov či žien, ktoré držia spolu a založili si svojpomocné skupiny. Dobrá novina v spolupráci s Charitou Tororo rozvíja doterajšiu činnosť týchto farských skupín. Povzbudzujeme ich, aby využili svoje talenty a drobné úspory na štart podnikania. Keď uspejú, už nebudú odkázaní na vrtochy počasia a prilepšia si nielen oni, ale celé ich rodiny.

Mgr. Martin Halaj
zodpovedná osoba za DN v Podkoniciach

Komentáre sú uzavreté