Tag Archives: vzdelávanie

Univerzita tretieho veku

logo_centrum_d_vzd_0Teologický inštitút RKCMBF Univerzity Komenského pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne otvára v akademickom roku 2013/2014 v rámci celoživotného vzdelávania univerzity tretieho veku  Pokračovať v čítaní