Dobrá novina 2011

2012-12-18 - Dobra novina 2012-0117. ročník Dobrej noviny na Slovensku bol zároveň 4. ročníkom tejto koledníckej akcie v Podkoniciach. Na prvý sviatok vianočný (25.12.2011) sme v troch skupinkách navštívili okolo 160 príbytkov. Priniesli sme tak radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista každému, kto aspoň trošku poodchýlil dvere svojho domova. My sme váš príspevok pre núdznych a chudobné deti v Afrike odmenili krátkym pásmom básničiek a pesničiek. Verím, že všetky vaše milodary, ktoré sa tento rok vyšplhali na 1201 EUR,  nájdu správne miesto pomoci ľuďom v Južnom Sudáne, krajine, ktorá bola vyše 50 rokov sužovaná občianskou vojnou.
Ďakujem všetkým koledníkom, ktorých sa tento rok nazbieralo až 17, že neváhali obetovať časť prázdnin, aby tak pomohli svojim kamarátom v Afrike. Taktiež ďakujem vedúcim skupiniek za pomoc pri príprave Dobrej noviny, ako aj pri samotnom koledovaní.
Na záver uvádzam zaujímavú tabuľku, ktorá hovorí, že Podkonice prispeli počas 4 ročníkov Dobrej noviny už 4432 EUR. Za každú vašu „korunku“ vám aj v mene detí v Afrike srdečne ďakujem!

rok 2008    945 €
rok 2009    1130 €
rok 2010    1156 €
rok 2011    1201 €
SPOLU    4432 €

Komentáre sú uzavreté