Správa z Výročnej členskej schôdze DHZ Podkonice

logo-dposrDňa 2.2.2013 sa za účasti 22 členov DHZ, starostu obce a delegáta Okresného výboru DPO SR v BB, v priestoroch pohostinstva Zorka uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ Podkonice. Hlavnými bodmi programu boli prerokovanie správy predsedu o činnosti DHZ za rok 2012, správa o hospodárení v roku 2012, plán úloh na rok 2013.

Najdôležitejším bodom programu však bola voľba náhradníkov do výboru DHZ, po tom čo na svoje pozície rezignovali Očenáš Martin (predseda), Valent Martin (tajomník, hospodár), Kostúr Juraj (veliteľ). Dôvodmi pre odstúpenie boli nedostatok voľného času a hlavne nezhoda v predstave o fungovaní hasičského zboru s Obecným úradom.

Vzhľadom na fakt, že nebol žiadny kandidát na uvoľnené funkcie ostalo DHZ bez výboru, ďalšie fungovanie zboru je tým pádom nejasné.

Na tomto mieste chcem v mene odstupujúcich členov výboru poďakovať za spoluprácu všetkým, s ktorými sme počas vykonávania funkcií nejakým spôsobom spolupracovali.

Komentáre sú uzavreté