Farské oznamy 5.8. – 11.8.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 12 Renaty Budajovej.
•    V tomto týždni idem na dovolenku. V prípade duchovnej potreby sa obráťte na FÚ Slovenská Ľupča (418 73 57, 0911 270 335).

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 5.8. Féria
Utorok
6.8.
18:00
Premenenie Pána,
sviatok
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc rodinám
Streda
7.8.
18:00
Féria + Edita a Juraj Vráb, synovia a rodičia
Štvrtok
8.8.
18:00
Sv. Dominika, kňaza, spomienka + Lýdia a Róbert Kostúr a rodičia
Piatok
9.8.
17:00
Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a muč. + Emília a Anton Barla a rodičia
Sobota
10.8.
7:30
Sv. Vavrinca, muč.
spomienka
+ manž. Ján Lupták, rodičia Mária a Ján
Nedeľa
11.8.
9:00
19. nedeľa v období cez rok
Za všetkých farníkov

Zmysel všetkého Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté