Pripomienky k rozpoctu

podkonice_logo_mSituácia v našej obci je pre nedostatok financií v rozpočte dosť zlá, ale ešte sme nepočuli žiadne riešenia na jej zlepšenie. Informácie , ktoré o chode  obecného  úradu máme, sú dúfam správne, preto predkladáme niekoľko postrehov , ktoré možno stoja za diskusiu:

-na obecnom úrade máme zamestnaných 4 ľudí (starosta+2 administrat. pracovníčky a jeden obecný zamestnanec)-to je slušná kôpka peňazí. Myslím že situácia už dozrela do štádia, že agendu obecného úradu by zvládla aj 1 administrat. pracovníčka spolu so starostom,  naviac, keď jedna  už vyše 1 roka pravdepodobne poberá aj starobný dôchodok (po zrušení jej prac. miesta sociálny dopad pre ňu nie je žiadny- má dôchodok).

-upratovanie obecného úradu vykonáva administrat. prac. Keď že máme obecného zamestnanca,  určite by to zvládol v rámci jeho prac. doby.

-ťahať i naďalej dofinancovávanie ZŠ je na zváženie , (nezaznelo ešte jasné stanovisko, či ZŠ udržať alebo nie).

-obecní zamestnanci sa nestravujú v školskej jedálni (neviem či im obedy  ešte vozia spolu s roľníckym družstvom alebo majú stravné lístky) – ale určite by to pomohlo škole. Ak chcete príspevok na stravu, stravujte sa v školskej jedálni!

V navrhovanom rozpočte ešte nie sú zahrnuté peniaze:

–                     na údržbu cesty Podkonice – Priechod ( pravidelné kosenie pozdĺž jej trasy, nie len jeden krát do roka , veď je to už katastrofa), keďže sa využíva okrem iného aj ako cyklotrasa.

–                     Zaasfaltovanie výtlkov na ceste Podkonice – Priechod ( keď ju necháme úplne rozmlátiť novú už ťažko niekto spraví.

–                     Treba je taktiež zahrnúť peniaze na postupnú opravu tenisového kurtu, keď ho v dedine máme, tak by mohol slúžiť aspoň pre mládež v letnom období a bez nejakého spoplatnenia. (Alebo chceme aby pri kurtoch len po nociach fajčili?

Ak by sa aspoň niečo z tohto podarilo presadiť, bolo by to pre obec určite prínosom a pre život obyvateľov Podkoníc zvlášť.

A ešte niektoré návrhy pre zriaďovateľa ZŠ a MŠ:

1) – Obecný úrad už mal mať dávno služobné auto (myslím, že v rozpočte to nebude nejaké dramatické – cestovné náhrady za používanie súkromného auta starostu by mohli  z väčšej časti pokryť splátky lízingu).

2) – obedy voziť z jedálni ZŠ alebo MŠ S. Ľupča.

3) – stačila by iba vedúca školskej jedálne. Vydať obed a urobiť desiaty a olovrant by zvládla. Tým sa ušetria slušné náklady na energie a vodu + jeden plat  v kuchyni.

Budeme radi, ak sa obecné zastupiteľstvo bude zaoberať našimi pripomienkami a vznesie prípadné zlepšenie pre život v obci.

Braňo a Helena Homolovci 

Komentáre sú uzavreté