Tag Archives: rozpočet obce

Pripomienky k rozpoctu

podkonice_logo_mSituácia v našej obci je pre nedostatok financií v rozpočte dosť zlá, ale ešte sme nepočuli žiadne riešenia na jej zlepšenie. Informácie , ktoré o chode  obecného  úradu máme, sú dúfam správne, preto predkladáme niekoľko postrehov , ktoré možno stoja za diskusiu: Pokračovať v čítaní

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

podkonice_logo_mNa obecnej vývesnej tabuly je zverejnený rozpočet obce na rok 2014 a predikcia na roky 2014 a 2015. Návrh znamená, že sa bude schvalovať na obecnom zastupiteľstve vo štvrtok 12. decembra 2013 . Svoje komentáre môžete písať do príspevku, rád ich odprezentujem pánovi starostovi. Prípadne sa môžete zúčastniť zastupiteľstva a vzniesť osobne pripomienky.  Pokračovať v čítaní