Voľby do europarlamentu 2014

volby_eu2014Výsledky volieb do europarlamentu v Podkoniciach, ktoré sa konali 24.5.2014.

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

.
Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku
zapísaných do zoznamu voličov                                         739
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                     90
Počet odovzdaných obálok                                                    90
Počet platných hlasovacích lístkov                                    87
Účasť voličov v Podkoniciach                                         12,17 %
Podiel platných hlasov v Podkoniciach                      96,67 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany v percentuálnom vyjadrení:

eu-2014

Jaroslav Kostúr
spracované podľa www.statistics.sk
foto: Michal Vráb

Komentáre sú uzavreté