Voľby do miestnej samosprávy

komunalne_2014Dňa 24.9.20104 o 18:15 sa uskutočnilo prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie , ktorá je aj okrskovou volebnou komisiou pre komunálne voľby starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva v Podkoniciach. Bude mať 5 členov:

 

– Branislav Homola (KDH)…………………………………….predseda

– Mgr. Zdenka Polónyová (vymenovaná starostom).. podpredseda

– Viera Kostúrová (KSS)………………………………………člen

– Ivan Budaj (LSNS)……………………………………………..člen

– Alena Vrábová (Smer)……………………………………….člen

– Jana Gregorová ……………………………………………….zapisovateľka

Je to najnižší počet členov volebnej komisie, ktorý môže byť- je to preto, že do miestnej volebnej komisie môže delegovať svojho zástupcu iba tá politická strana, ktorá podala kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva (nestačí len na starostu). V našej obci to boli 4 politické strany, chýbajúceho člena vymenoval starosta obce.

Miestna volebná komisia na svojom prvom zasadnutí zložila zákonom predpísaný sľub , určila dohodou predsedu , podpredsedu a preskúmala kandidátne listiny politických strán a hnutí a nezávislých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce. Rozhodla , že všetky kandidátne listiny sú v zmysle §17 zákona SNR č.346/1990 Zb. v poriadku a zaregistrovala všetkých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce.

Nižšie sú uvedení kandidáti na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva tak, ako budú pravdepodobne uvedení aj na hlasovacom lístku.

Voľby sa uskutočnia 15.novembra 2014 v sobotu od 7:00 do 20:00to je rozdiel oproti iným voľbám, nezabudnite na to!!!

Chcem pripomenúť, že hlasovanie je tajné a volič musí hlasovacie lístky upraviť v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov. Pre zachovanie tajnosti hlasovania si volič upraví hlasovací lístok sám (nie s manželkou, milenkou a pod.), iba pre telesnú vadu alebo nemôže(nevie) čítať a písať má právo vziať si so sebou iného voliča, v žiadnom prípade nie člena volebnej komisie.

Ak majú niektorí občania- voliči zo závažných, najmä zo zdravotných dôvodov záujem o voľbu do prenosnej volebnej urny, stačí to oznámiť ktorémukoľvek členovi volebnej komisie v deň volieb.

Dúfam, že volieb sa zúčastní čo najvyšší počet voličov, aby poslanci aj starosta mali za sebou silný mandát pre svoju prácu.

Šťastnú ruku pri volebnej urne Vám praje predseda miestnej aj okrskovej volebnej komisie

Branislav Homola.

Vyhlásenie kandidatúry

pre voľby starostu obce v obci PODKONICE

  15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Podkoniciach podľa § 23 zákona SNR č. 346/l990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje,

že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Juraj BARLA, 57 r., živnostník, Podkonice č. 341, nezávislý kandidát

2. Michal BUDAJ, 29 r., SZČO, Podkonice 252, Ľudová strana Naše Slovensko

3. Ján CHABAN, Ing., 60 r., súkromný podnikateľ, Podkonice č. 346, nezávislý kandidát

4. Michal KUKUČKA, Ing., 38 r., starosta obce, Podkonice č. l83, Kresťanskodemokratické    hnutie

5. Michal VRÁB, Ing., 33 r., majiteľ reklamnej agentúry, Podkonice č.227, nezávislý kandidát

 

V Podkoniciach, 24.09.2014

Homola Branislav,
predseda volebnej komisie

Vyhlásenie kandidatúry

pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v PODKONICIACH

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v PODKONICIACH podľa § l8 zákona SNR č. 346/l99O Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Ivan BARLA, Ing. Mgr., 49 r., riaditeľ spoločnosti, Podkonice č. 357,       Kresťanskodemokratické hnutie

2. Michal BUDAJ, 29 r. SZČO, Podkonice č. 252, Ľudová strana Naše Slovensko

3. Miroslav BUDAJ, Ing., 50 r., podnikateľ, Podkonice č. 238, Kresťanskodemokratické hnutie

4. Martin BURIAN, 31 r., technicko-administratívny pracovník, Podkonice č. 233, nezávislý kandidát

5. Ján CHABAN, Ing., 60, podnikateľ, Podkonice č. 346, Kresťanskodemokratické hnutie

6. Tomáš KMEŤ, Mgr., 38 r., štátny zamestnanec, Podkonice č. 297, SMER – sociálna demokracia

7. Ivan KOSTÚR, 40 r., organizátor, Podkonice č. 332, Komunistická strana Slovenska

8. Jaroslav KOSTÚR, Ing., 34 r., technik v automobilovom priemysle, Podkonice č. 381, nezávislý kandidát

9. Jozef KOSTÚR, 55 r., technik, Podkonice č. 220, SMER – sociálna demokracia

10. Katarína KOSTÚROVÁ, Mgr., 33 r. ekonómka, Podkonice č. 326, Kresťanskodemokratické hnutie

11. Ľubomír OČENÁŠ, 54 r., vedúci pracovník, Podkonice č. 269, SMER – sociálna demokracia

12. Oliver OČENÁŠ, JUDr., 35 r., právnik, Podkonice č. 334, nezávislý kandidát

13. Peter POLÓNY, Mgr., 33 r., učiteľ, Podkonice č. 327, SMER – sociálna demokracia

14. Tomáš TURČAN, 29 r., živnostník, Podkonice č. 330, SMER – sociálna demokracia

15. Michal VRÁB, Ing., 33 r., majiteľ reklamnej agentúry, Podkonice č. 227, nezávislý kandidát

 

V Podkoniciach, dňa 24.09.2014

Homola Branislav,
predseda volebnej komisia

Komentáre sú uzavreté