Volebná kampaň

Je správne , že kandidáti na poslancov a starostov informujú vo volebnej kampani o svojich plánoch a predstavách v prípade zvolenia do funkcie. Ale ako predseda miestnej volebnej komisie by som chcel citovať text o volebnej kampani v §30-ods.2 zákona SNR č.346/1990Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorý mnoho kandidátov na poslancov a starostov nerešpektuje (ignoruje? , nevie o tom?)                                                                                                            „Kampaň sa začína 17 dní a končí 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané.“                                                                                                                      Ak dobre rátam , tak kampaň by mala oficiálne začať 29.10.2014 o 7:00 hod.

Branislav Homola

One response to “Volebná kampaň

  1. Pingback: Reakcia na "Predvolebnú kampaň" - Naše Podkonice