Podkonický kostol oslavuje

kostol_uvod14. novembra 2014 uplynulo presne 195 rokov od dokončenia stavby nášho kostola do podoby, v akej ju poznáme dnes. Pri tejto príležitosti sme nazreli do farského archívu spolu s pánom farárom Jozefom Kunešom a prinášame vám niekoľko fotografií. Zaznamenávajú hlavne veľkú rekonštrukciu kostola od roku 1983 za pôsobnosti vdp. Jozefa Hrtúsa a tiež fotky tesne pred touto rozsiahlou zmenou interiéru nášho chrámu.

Počas rekonštrukcie bolo zavedené vodovodné potrubie do sakristie, nové prípojky elektrického vedenia, uložené káble ku akumulačným peciam, odstránené dva bočné oltáre, nanovo omietnuté steny, vytvorený nový korpus hlavného oltára z betónu, pôvodné mriežky (šránky) pred oltárom boli odstránené a vytvorené dva stupne z lode do svätyne, pričom i pred hlavným oltárom bol vytvorený jeden stupeň.

oltar

Rekonštrukcia hlavného oltára

Na mramorový korpus bol uložený nový upravený oltár a bol premaľovaný bronzovo-zlatými farbami, na ktorých vynikli plastiky – vľavo Obeta Melchizedechova a vpravo Obeta Abrahámova. Neskôr bola zrušená aj drevená spovednica a zriadená nová spovedná miestnosť. Ďalej prebehla rekonštrukcia sakristie, podlaha svätyne i lode boli vydláždené mramorom a vykonala sa úprava bočných oltárov.

malby

Interiér kostola po prvej fáze úprav s pôvodnými maľbami

Po prestavbe interiéru kostola prišiel na rad aj vonkajší vzhľad. Upravené boli vstupy do kostola, hlavný aj bočný, schody na južnej strane, oplotenie, osvetlenie a nové chodníky.

chodniky

Vonkajšie práce – október 1987

Neskôr pokračovali práce aj za pôsobenia vdp. Dávida Tencera, ako oprava vonkajšej omietky, maľovanie interiéru a strechy kostola, obnova strechy na veži a výmena kríža na veži. V roku 1992 prebehla generálna obnova organu. V roku 2013 za pôsobenia vdp. Jozefa Kuneša sa vykonala kompletná výmena vežových hodín.

Ak by sme načreli ešte hlbšie do histórie, dozvedeli by sme sa, že prvý kostolík sv. Martina s oltárom Panny Márie z roku 1657 bol postavený v gotickom štýle. V roku 1813 bol položený základný kameň terajšieho kostola. Z pôvodného kostolíka ostali múry svätyne, z ktorej potom vznikla dnešná sakristia. Z múrov pôvodnej lode ostal len južný múr, kde okná i vchod boli zamurované. Dnes môžeme vidieť obrysy pôvodného vchodu do malého kostolíka za čipkárskym krížom z roku 1888.

Na západnej strane bol vymurovaný nový múr a z bývalej lode vznikla svätyňa dlhá 12 metrov a široká 7,6 metra. Ku stavbe pristavili novú loď s predchrámovým priestorom. V septembri 1815 bola postavená veža kostola, lebo pôvodný malý kostolík pravdepodobne nemal vežu a zvony boli umiestnené vo zvonici. Na vrchole veže bola upevnená ťažká medená guľa so železným krížom. Celková prestavba do dnešného pôdorysu trvala 6 rokov a posviacka sa konala v nedeľu po dni sv. Martina, dňa 14.11.1819.

V nasledujúcej fotogalérii si môžete prezrieť fotky v chronologickom slede od roku 1957 až po súčasnosť. Staršie fotografie pochádzajú z farského archívu, ktorých autormi sú Peter Kostúr, Jozef Budaj, Jaroslav Kostúr st.  a ďalší. Autormi nových farebných fotografií sú Dušan Koctúr, Michal Vráb a Jaroslav Kostúr ml.

 

Komentáre sú uzavreté