Tag Archives: Jozef Hrtús

Defibrilátor pre Podkonice

Milí Podkoničania, milí naši hostia,

občianske združenie PÚTNIK v priebehu letných mesiacov uviedlo do užívania AED defibrilátor, ktorý je dostupný pre všetkých občanov, ktorí by jeho použitím chceli a mohli pomôcť inému človeku, ktorý by potreboval takýto druh pomoci.  Pokračovať v čítaní

Podkonický kostol oslavuje

kostol_uvod14. novembra 2014 uplynulo presne 195 rokov od dokončenia stavby nášho kostola do podoby, v akej ju poznáme dnes. Pri tejto príležitosti sme nazreli do farského archívu spolu s pánom farárom Jozefom Kunešom a prinášame vám niekoľko fotografií. Zaznamenávajú hlavne veľkú rekonštrukciu kostola od roku 1983 za pôsobnosti Pokračovať v čítaní

Interview s Mons. Mgr. Jozefom Hrtúsom

2012-09-01 Hrtus 01Iste majú mnohí z nás v živej pamäti apríl roku 1982, kedy naša farnosť privítala nového mladého kňaza Jozefa Hrtúsa, ktorý prebudil a rozvinul duchovný a náboženský život v našej farnosti. Odvtedy uplynulo 30 rokov, ale stopy jeho pôsobenia u nás sú stále prítomné. Pokračovať v čítaní