Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Podkonice z lietadlaObec Podkonice, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30, aktualizuje Územný plán obce Podkonice podľa § 22 ods. 2 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Podkonice, Zmeny a doplnky č. 1

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Obecný úrad Podkonice, Podkonice 178, 976 41  Podkonice do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 15.októbra 2016

oznamenie-prerokovania-navrhu-uzemnoplanovacej-dokumentacie

podkonice-c_-1-titulka

podkonice-c_-1-text

9regulativy9legenda9c9b9a8ppf8legenda6legenda6elektrina5voda5legenda4legenda4doprava3legenda3komplexny

 

Komentáre sú uzavreté