Farské oznamy 15. 9. – 22. 9. 2019

V prílohe tohto článku nájdete aktuálne farské oznamy na tento týždeň. 

Dôležité oznamy na tento týždeň:

  • Starostlivosť o kostol bude mať skupina č. 4 pani Emílii Kukučkovej.
  • Počas celého týždňa sa budeme duchovne pripravovať na tretí národný pochod za život v Bratislave deviatnikom, ktorý sa budeme modliť vždy pred sv. omšou.
  • V stredu si pripomenieme dvadsiate výročie biskupskej vysviacky otca biskupa Mariána Chovanca. Odporúčam ho do vašich modlitieb.
  • V stredu budeme mať počas svätej omši prvú spoločnú katechézu o sv. Martinovi, ktorou sa chceme spoločne pripraviť na hlboké prežívanie 200. výročia posviacky nášho farského kostola sv. Martina.
  • V piatok pozývame rodiny na nácvik spevu na faru o 17:00, a potom na svätú omšu za účasti detí. Podporte prosím deti k účasti na nácviku i na sv. omši. Pri piatkovej svätej omši budú zároveň požehnané školské pomôcky a potreby.
  • V stredu, v piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
  • Zbierka z minulej nedele bola 194 eur. Všetkým darcom patrí úprimná vďaka.
  • Aj tento týždeň ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do života farnosti.

Komentáre sú uzavreté