Podkonický spravodaj 12 / 2019

V decembrovom čísle Spravodaja sa obzrieme za oslavami 200. výročia kostola a s futbalistami zhodnotíme najúspešnejší rok v ich klubovej histórii. Nová rubrika „naše tradície“ povie o rorátoch, vianočných zvykoch a škola nám porozpráva o svojich zaujímavých aktivitách.

Nechýbajú informácie z rokovania obecného zastupiteľstva, článok k rozpočtu obce na rok 2020 a mnoho ďalšieho.

Redakčná rada Podkonického spravodaja vám praje príjemné predvianočné čítanie.

Komentáre sú uzavreté