Spomienka na 76. výročie oslobodenia obce

Akurát dnes – 23. marca, si pripomíname výročie oslobodenia našej obce vojakmi rumunskej armády. Obyvatelia po dlhom vojnovom období a zvlášť období represálií po potlačení povstania  túžobne očakávali mier a pokoj. Nezabúdajme na toto ťažké vojnové obdobie a stále si ho pripomínajme najmä pre nás mladších a našich potomkov, aby sme urobili všetko pre to aby sme si zachovali mier a pokoj. Pracovníci obecného úradu si tento pamätný deň pripomenuli položením kytice a zapálením sviec. Obecná kronika našej obce Podkonice zachytáva tento dôležitý míľnik histórii našej obce v poznámke „Prechod frontu“  podľa priloženej kópie:

Prechod frontu 23. marca _ Vypis z kroniky obce Podkonice.pdf

Komentáre sú uzavreté