Farské oznamy 22. 3. – 28. 3. 2021

V prílohe tohto článku nájdete aktuálne farské oznamy na tento týždeň.

Príspevky na kostol a zvonček môžete posielať aj na farský účet:
SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Komentáre sú uzavreté