Tag Archives: Kalište

Kalište 2013

kaliste2013Už viac ako 20 rokov sa na Kališti stretávajú veriaci z Podkoníc a blízkeho okolia pri slávení sv. omše, ktorá sa koná na pamiatku obyvateľov tejto bývalej osady. Už pred 2. svetovou vojnou sa tu konali sv. omše vždy v nedeľu nasledujúcu po sviatku sv. Cyrila a Metoda. Na túto tradíciu sa nadviazalo v Pokračovať v čítaní

Stretnutie generácií – Kalište 2011

2011-08-13 - Kaliste 02DeSpoTur Dubiny sa 13. augusta 2011 aktívne zúčastnil na podujatí organizovanom Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Náš spolok sa prezentoval vojenskou technikou a dobovým oblečením pripomínajúcim partizánov v odboji. Pokračovať v čítaní