Podkonický spravodaj 11 / 2014

logo_spravodaj_NPZ novembrového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Robím, čo môžem (Martinské hody)
– Ako sme postavili kríž na Plešiach
– Pohľad do dnešnej rodiny (2. časť)
– Predstavenie kandidátov na starostu obce

Spravodaj 11 / 2014 v PDF verzii určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 11 / 2014 v PDF verzii určený na TLAČ >>

Obsah čísla 11/2014:
01 Príhovor
02 OU informuje: Uznesenie č.50 z OZ
03 Farské okienko: Robím, čo môžem (Martinské hody)
03 Spoločenská kronika
04 Podujatia: Ako sme postavili kríž na Plešiach
05 Farské okienko: Gitarový koncert
06 Rodina: Pohľad do dnešnej rodiny (2. časť)
07 Vaše príspevky: Spomienka ku dňu zosnulých
07 Vaše príspevky: Reakcia na osobný list rodinám
08 Základná škola: Október a november v škole
10 Viete, že: Jubilantka
11 Bilancia starostu obce 2011-2014
13 Kandidáti na starostu obce: Juraj Barla
14 Kandidáti na starostu obce: Michal Budaj
15 Kandidáti na starostu obce: Ing. Ján Chaban
16 Kandidáti na starostu obce: Ing. Michal Kukučka
17 Kandidáti na starostu obce: Ing. Michal Vráb
18 Farské oznamy: 10.11. – 7.12.2014

Komentáre sú uzavreté