Author Archives: Helena Homolová

Volebná kampaň

Je správne , že kandidáti na poslancov a starostov informujú vo volebnej kampani o svojich plánoch a predstavách v prípade zvolenia do funkcie. Ale ako predseda miestnej volebnej komisie by som chcel citovať text o volebnej kampani v §30-ods.2 zákona SNR č.346/1990Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorý mnoho kandidátov na poslancov a starostov nerešpektuje (ignoruje? , nevie o tom?)       Pokračovať v čítaní

Voľby do miestnej samosprávy

komunalne_2014Dňa 24.9.20104 o 18:15 sa uskutočnilo prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie , ktorá je aj okrskovou volebnou komisiou pre komunálne voľby starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva v Podkoniciach. Bude mať 5 členov:
Pokračovať v čítaní

ROCK v Priechode

rockové slávnosti V sobotu 23. augusta 2014 sa v Priechode na ihrisku uskotoční ďalší ročník Rockového festivalu ROCK. Festival začína o 14,00 a bude trvať do bieleho rána. Viac informácií priamo na plagáte.

Pripomienky k rozpoctu

podkonice_logo_mSituácia v našej obci je pre nedostatok financií v rozpočte dosť zlá, ale ešte sme nepočuli žiadne riešenia na jej zlepšenie. Informácie , ktoré o chode  obecného  úradu máme, sú dúfam správne, preto predkladáme niekoľko postrehov , ktoré možno stoja za diskusiu: Pokračovať v čítaní